Học viên của VietBeauty tưng bừng khai trương Spa-Beauty Salon

Năm 2017, đánh dấu một năm thành công của VietBeauty Academy với nhiều Spa - Beauty Salon đã khai trương từ các học viên tốt nghiệp ra trường. Đây là những học viên xuất sắc của Học viện.

1. Khai trương Thẩm Mỹ Viện Công Nghệ Cao Rose Spa tại 30 Trần Khát Chân - Đồng Hới - Quảng Bình.


Khai trương Thẩm Mỹ Viện Công Nghệ Cao Rose Spa tại 30 Trần Khát Chân - Đồng Hới - Quảng Bình
Khai trương Thẩm Mỹ Viện Công Nghệ Cao Rose Spa

Khai trương Thẩm Mỹ Viện Công Nghệ Cao Rose Spa tại 30 Trần Khát Chân - Đồng Hới - Quảng Bình
Khai trương Thẩm Mỹ Viện Công Nghệ Cao Rose Spa tại 30 Trần Khát Chân - Đồng Hới - Quảng Bình
Khai trương Thẩm Mỹ Viện Công Nghệ Cao Rose Spa tại 30 Trần Khát Chân - Đồng Hới - Quảng Bình
Khai trương Thẩm Mỹ Viện Công Nghệ Cao Rose Spa tại 30 Trần Khát Chân - Đồng Hới - Quảng Bình
Khai trương Thẩm Mỹ Viện Công Nghệ Cao Rose Spa tại 30 Trần Khát Chân - Đồng Hới - Quảng Bình

Khai trương Thẩm Mỹ Viện Công Nghệ Cao Rose Spa tại 30 Trần Khát Chân - Đồng Hới - Quảng Bình
 
2. Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Elsa tại số 405 Nguyên Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Elsa tại số 405 Nguyên Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Elsa tại số 405 Nguyên Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Elsa tại số 405 Nguyên Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Elsa tại số 405 Nguyên Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Elsa tại số 405 Nguyên Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Elsa tại số 405 Nguyên Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Elsa tại số 405 Nguyên Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 
3. Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Lee Spa tại 278 Quang Trung - Thành Phố Nam Định.

Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Lee Spa tại 278 Quang Trung - Thành Phố Nam Định
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Lee Spa tại 278 Quang Trung - Thành Phố Nam Định
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Lee Spa tại 278 Quang Trung - Thành Phố Nam Định
Tưng bừng khai trương Thẩm Mỹ Viện Lee Spa

Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Lee Spa tại 278 Quang Trung - Thành Phố Nam Định
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Lee Spa tại 278 Quang Trung - Thành Phố Nam Định
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Lee Spa tại 278 Quang Trung - Thành Phố Nam Định
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Lee Spa tại 278 Quang Trung - Thành Phố Nam Định
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Lee Spa tại 278 Quang Trung - Thành Phố Nam Định
Cơ sở vật chất hiện đại

Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Lee Spa tại 278 Quang Trung - Thành Phố Nam Định
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Lee Spa tại 278 Quang Trung - Thành Phố Nam Định
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Lee Spa tại 278 Quang Trung - Thành Phố Nam Định
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Lee Spa tại 278 Quang Trung - Thành Phố Nam Định
Khai Trương Thẩm Mỹ Viện Lee Spa tại 278 Quang Trung - Thành Phố Nam Định
 
4. Khai Trương Viện Thẩm Mỹ Mai Queen tại 143 Trần Cao Vân - Đà Nẵng.

Khai Trương Viện Thẩm Mỹ Mai Queen tại 143 Trần Cao Vân - Đà Nẵng
Khai Trương Viện Thẩm Mỹ Mai Queen tại 143 Trần Cao Vân - Đà Nẵng
Khai Trương Viện Thẩm Mỹ Mai Queen tại 143 Trần Cao Vân - Đà Nẵng
Khai Trương Viện Thẩm Mỹ Mai Queen tại 143 Trần Cao Vân - Đà Nẵng
Khai Trương Viện Thẩm Mỹ Mai Queen tại 143 Trần Cao Vân - Đà Nẵng
 
5. Dương Hoa Spa khai trương cơ sở 3 Phổ Yên, Thái Nguyên.

Dương Hoa Spa khai trương cơ sở 3 Phổ Yên, Thái Nguyên
Dương Hoa Spa khai trương cơ sở 3 Phổ Yên, Thái Nguyên
Dương Hoa Spa khai trương cơ sở 3 Phổ Yên, Thái Nguyên
Dương Hoa Spa khai trương cơ sở 3 Phổ Yên, Thái Nguyên
 
6. Khai trương thẩm mỹ viện Angelian Spa tại Mễ Nội - Liêm Chính - Phủ Lý - Hà Nam.
 
Khai trương thẩm mỹ viện Angelian Spa tại Mễ Nội - Liêm Chính - Phủ Lý - Hà Nam
Khai trương thẩm mỹ viện Angelian Spa tại Mễ Nội - Liêm Chính - Phủ Lý - Hà Nam
Khai trương thẩm mỹ viện Angelian Spa tại Mễ Nội - Liêm Chính - Phủ Lý - Hà Nam
Khai trương thẩm mỹ viện Angelian Spa tại Mễ Nội - Liêm Chính - Phủ Lý - Hà Nam
Khai trương thẩm mỹ viện Angelian Spa tại Mễ Nội - Liêm Chính - Phủ Lý - Hà Nam
Khai trương thẩm mỹ viện Angelian Spa tại Mễ Nội - Liêm Chính - Phủ Lý - Hà Nam
Khai trương thẩm mỹ viện Angelian Spa tại Mễ Nội - Liêm Chính - Phủ Lý - Hà Nam
Khai trương thẩm mỹ viện Angelian Spa tại Mễ Nội - Liêm Chính - Phủ Lý - Hà Nam
 
7. Khai trương thẩm mỹ viện Henna Home Spa tại số 16 - 132 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Khai trương thẩm mỹ viện Henna Home Spa tại số 16 - 132 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Khai trương thẩm mỹ viện Henna Home Spa tại số 16 - 132 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Khai trương thẩm mỹ viện Henna Home Spa tại số 16 - 132 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Khai trương thẩm mỹ viện Henna Home Spa tại số 16 - 132 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Khai trương thẩm mỹ viện Henna Home Spa tại số 16 - 132 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Khai trương thẩm mỹ viện Henna Home Spa tại số 16 - 132 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Khai trương thẩm mỹ viện Henna Home Spa tại số 16 - 132 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Khai trương thẩm mỹ viện Henna Home Spa tại số 16 - 132 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Khai trương thẩm mỹ viện Henna Home Spa tại số 16 - 132 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Khai trương thẩm mỹ viện Henna Home Spa tại số 16 - 132 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
 
8. Khai trương Iris Beauty Spa tại Số 151 - Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội.

Khai trương Iris Beauty Spa tại Số 151 - Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội
Khai trương Iris Beauty Spa tại Số 151 - Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội
Khai trương Iris Beauty Spa tại Số 151 - Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội
Khai trương Iris Beauty Spa tại Số 151 - Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội
Khai trương Iris Beauty Spa tại Số 151 - Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội
Khai trương Iris Beauty Spa tại Số 151 - Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội
Khai trương Iris Beauty Spa tại Số 151 - Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội
Khai trương Iris Beauty Spa tại Số 151 - Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội
Khai trương Iris Beauty Spa tại Số 151 - Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội
Khai trương Iris Beauty Spa tại Số 151 - Vương Thừa Vũ - Thanh Xuân - Hà Nội
 
9. Khai trương Hiền Mai Spa tại chợ Dật - Trung Tâm - Hợp Thịnh - Hiệp Hòa - Bắc Giang.

Khai trương Hiền Mai Spa tại chợ Dật - Trung Tâm - Hợp Thịnh - Hiệp Hòa - Bắc Giang
Khai trương Hiền Mai Spa tại chợ Dật - Trung Tâm - Hợp Thịnh - Hiệp Hòa - Bắc Giang
Khai trương Hiền Mai Spa tại chợ Dật - Trung Tâm - Hợp Thịnh - Hiệp Hòa - Bắc Giang
Khai trương Hiền Mai Spa tại chợ Dật - Trung Tâm - Hợp Thịnh - Hiệp Hòa - Bắc Giang
Khai trương Hiền Mai Spa tại chợ Dật - Trung Tâm - Hợp Thịnh - Hiệp Hòa - Bắc Giang
Khai trương Hiền Mai Spa tại chợ Dật - Trung Tâm - Hợp Thịnh - Hiệp Hòa - Bắc Giang
 
10. Khai trương Phương Anh Spa tại khu 4 - xã Chiềng Sơn - Mộc Châu - Sơn La.

Khai trương Phương Anh Spa tại khu 4 - xã Chiềng Sơn - Mộc Châu - Sơn La
Khai trương Phương Anh Spa tại khu 4 - xã Chiềng Sơn - Mộc Châu - Sơn La
Khai trương Phương Anh Spa tại khu 4 - xã Chiềng Sơn - Mộc Châu - Sơn La
Khai trương Phương Anh Spa tại khu 4 - xã Chiềng Sơn - Mộc Châu - Sơn La
Khai trương Phương Anh Spa tại khu 4 - xã Chiềng Sơn - Mộc Châu - Sơn La
Khai trương Phương Anh Spa tại khu 4 - xã Chiềng Sơn - Mộc Châu - Sơn La
 
11. Khai trương Giang Thư Beauty Salon tại số 6 Nguyễn Công Trứ - khu 2 - thị trấn Quỳnh Côi - Quỳnh Phụ - Thái Bình.

Khai trương Giang Thư Beauty Salon tại số 6 Nguyễn Công Trứ - khu 2 - thị trấn Quỳnh Côi - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Khai trương Giang Thư Beauty Salon tại số 6 Nguyễn Công Trứ - khu 2 - thị trấn Quỳnh Côi - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Bạn Nguyễn Thư - học viên VietBeauty Academy đoạt giải Nhất cuộc thi kỹ năng nghề làm đẹp Việt Nam lần thứ I

Khai trương Giang Thư Beauty Salon tại số 6 Nguyễn Công Trứ - khu 2 - thị trấn Quỳnh Côi - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Khai trương Giang Thư Beauty Salon tại số 6 Nguyễn Công Trứ - khu 2 - thị trấn Quỳnh Côi - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Khai trương Giang Thư Beauty Salon tại số 6 Nguyễn Công Trứ - khu 2 - thị trấn Quỳnh Côi - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Khai trương Giang Thư Beauty Salon tại số 6 Nguyễn Công Trứ - khu 2 - thị trấn Quỳnh Côi - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Khai trương Giang Thư Beauty Salon tại số 6 Nguyễn Công Trứ - khu 2 - thị trấn Quỳnh Côi - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Khai trương Giang Thư Beauty Salon tại số 6 Nguyễn Công Trứ - khu 2 - thị trấn Quỳnh Côi - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Khai trương Giang Thư Beauty Salon tại số 6 Nguyễn Công Trứ - khu 2 - thị trấn Quỳnh Côi - Quỳnh Phụ - Thái Bình
Sau khi tốt nghiệp Thư đã có một Beauty Salon cho riêng mình
 
12. Khai trương Tĩnh Tâm Spa tại số 36 - Phố Bạch Thái Bưởi - Khu Đô Thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.

Khai trương Tĩnh Tâm Spa tại số 36 - Phố Bạch Thái Bưởi - Khu Đô Thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
Khai trương Tĩnh Tâm Spa tại số 36 - Phố Bạch Thái Bưởi - Khu Đô Thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
Khai trương Tĩnh Tâm Spa tại số 36 - Phố Bạch Thái Bưởi - Khu Đô Thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
Khai trương Tĩnh Tâm Spa tại số 36 - Phố Bạch Thái Bưởi - Khu Đô Thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
 
13. Khai trương Diệu My Spa tại Thạch Thất - Hà Nội.

Khai trương Diệu My Spa tại Thạch Thất - Hà Nội
Khai trương Diệu My Spa tại Thạch Thất - Hà Nội
Khai trương Diệu My Spa tại Thạch Thất - Hà Nội
Khai trương Diệu My Spa tại Thạch Thất - Hà Nội
Khai trương Diệu My Spa tại Thạch Thất - Hà Nội
Khai trương Diệu My Spa tại Thạch Thất - Hà Nội
Khai trương Diệu My Spa tại Thạch Thất - Hà Nội
Khai trương Diệu My Spa tại Thạch Thất - Hà Nội
Khai trương Diệu My Spa tại Thạch Thất - Hà Nội
 
Sự thành công của các bạn chính là niềm mong mỏi và tự hào của  VietBeauty Academy. Xin chúc cho các chủ Spa sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa !!!

BÌNH LUẬN